Pred nekaj dnevi smo na spletnem portalu podcrto.si objavili analizo nasilnega kriminala v Sloveniji po posameznih upravnih enotah in regijah Analizirali smo policijske evidence obravnavanih kaznivih dejanj ter za vsako upravno enoto in statistično regijo prikazali skupno število obravnavanih nasilnih kriminalnih dejanj policije in nekaterih posameznih vrst nasilja na 10.000 prebivalcev na leto. V spodnjih interaktivnih grafikah predstavljamo razširjene rezultate obdelave podatkov za upravne enote in statistične regije.

Število obravnavanih sumov nasilnega kriminala po upravnih enotah

Spodnji zemljevidi kažejo gibanje skupnega števila obravnavanih nasilnih kaznivih dejanj po upravnih enotah za leta 2008 do 2013 na 10.000 prebivalcev upravne enote ter povprečno letno vrednost v celotnem obdobju. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno upravno enoto se izpiše število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev v izbranem obdobju za to upravno enoto. Za definicijo nasilnih kriminalnih dejanj glej metodološko pojasnilo.

Zapeljite se z miško čez zemljevid

Število obravnavanih sumov umorov in ubojev po upravnih enotah

Spodnji zemljevid kaže povprečno letno vrednost seštevka obravnavanih sumov umorov in ubojev po upravnih enotah med leti 2008 in 2013 na 10.000 prebivalcev. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno upravno enoto se izpiše povprečno število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev za to upravno enoto.

Zaradi zelo majhnega števila obravnavanih sumov umorov in ubojev na leto ne prikazujemo povprečij za posamezna leta v obdobju 2008 in 2013. Takšen prikaz bi bil namreč s statističnega vidika lahko zavajajoč.

Število obravnavanih sumov povzročitve hude in posebno hude telesne poškodbe po upravnih enotah

Spodnji zemljevidi kažejo gibanje skupnega števila obravnavanih sumov povzročitve hude in posebno hude telesne poškodbe po upravnih enotah za leta 2008 do 2013 na 10.000 prebivalcev upravne enote ter povprečno letno vrednost v celotnem obdobju. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno upravno enoto se izpiše število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev v izbranem obdobju za to upravno enoto.

Število obravnavanih sumov ropov in roparskih tatvin po upravnih enotah

Spodnji zemljevidi kažejo gibanje skupnega števila obravnavanih ropov in roparskih tatvin po upravnih enotah za leta 2008 do 2013 na 10.000 prebivalcev upravne enote ter povprečno letno vrednost v celotnem obdobju. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno upravno enoto se izpiše število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev v izbranem obdobju za to upravno enoto.

Število obravnavanih sumov spolnega nasilja po upravnih enotah

Spodnji zemljevidi kažejo gibanje skupnega števila obravnavanih primerov spolnega nasilja po upravnih enotah za leta 2008 do 2013 na 10.000 prebivalcev upravne enote ter povprečno letno vrednost v celotnem obdobju. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno upravno enoto se izpiše število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev v izbranem obdobju za to upravno enoto.

Med spolno nasilje smo šteli posilstva, spolne napade na odrasle osebe, na mladoletne osebe ter spolno zlorabo slabotnih oseb.

Število obravnavanih sumov družinskega nasilja po upravnih enotah

Spodnji zemljevid kaže gibanje skupnega števila obravnavanih sumov družinskega nasilja po upravnih enotah za leta 2008 do 2013 na 10.000 prebivalcev upravne enote ter povprečno letno vrednost v celotnem obdobju. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno upravno enoto se izpiše število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev v izbranem obdobju za to upravno enoto.

Ker je policija med leti 2008 in 2013 glede na naše ugotovitve spreminjala usmeritve pri obravnavi družinskega nasilja bi bila medletna primerjava obravnavanih kaznivih dejanj vsebinsko zavajajoča. Zato prikazujemo le letno povprečje obravnavanih dejanj za celotno obdobje 2008-2013.

Upravne enote s podobnimi trendi

Spodnji zemljevid prikazuje upravne enote, grupirane glede na trende gibanja števila obravnavanih nasilnih kriminalnih dejanj na 20.000 prebivalcev. Upravne enote s podobnim trendom imajo isto barvo na zemljevidu. Za podrobnosti se z miško pomaknite na posamezno upravno enoto.

Upravne enote s podobnimi trendi
Trendne linije podobnih upravnih enot

Število obravnavanih sumov nasilnega kriminala po statističnih regijah

Spodnji zemljevidi kažejo povprečno letno število obravnavanih nasilnih kriminalnih dejanj po statističnih regijah za obdobje 2008 do 2013 na 10.000 prebivalcev regije ter povprečno letno število za posamezne tipe nasilnih kriminalnih dejanj v tem obdobju. Močnejša barva na zemljevidu pomeni več obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev. S pomikom miške na posamezno regijo se izpiše število obravnavanih dejanj na 10.000 prebivalcev v izbranem obdobju za to regijo.

Kriminal po statističnih regijah